Villsauskinn "Storm"
Villsauskinn "Storm"
Villsauskinn "Storm"
Villsauskinn "Storm"
Villsauskinn "Storm"
Villsauskinn "Storm"

Nilsgard

Villsauskinn "Storm"

Ordinær pris 1.190,00 kr
Eit meir eksklusivt val med spanande fargevariantar og noko større skinn. Alle våre skinn er frå glade og frittgåande dyr. Skinna varierer i storleik frå 90-110 cm.