Ull


Handvaska og handkarda ull til toving, spinning, forming og så vidare. Mjukt, varmt og 100% naturleg!

Det ser ikkje ut til å vere nokon produkt i denne samlinga!